تبلیغات
مطالب مذهبی - گزیده ای سخنان گهربار امام علی(ع)4
 
مطالب مذهبی
خدایا ظهور امام زمان را هر چه زودتر برسان
پنجشنبه 15 اسفند 1392 :: نویسنده : راه خدا
امام علی (ع) : جان خود را با مطالب حکیمانه از قرآن و گفتار پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع) خرم و شاداب سازید چه آنکه روح نیز مانند بدن خسته و وامانده میشود و سخنان الهی نیرو و نشاطش میبخشد.   اصول کافی جلد 1 صفحه 48

امام علی (ع) : کسی که در اندیشه گناه باشد و پیرامون آن بسیار فکر کند سرانجام همان افکار بد و اندیشه های پلید او را به ارتکاب گناه میخواند و آلوده اش میسازد.    غررالحکم صفحه 510

امام علی (ع) : سه چیز است که باعث گمراهی مردم میشود : 1. محبت و دوستی زنان که آن شمشیر شیطان است 2. خوردن شراب که آن دام و تله شیطان است.       3. دوستی و محبت پول که آن تیر نافذ شیطان است.     عین الحیوه صفحه 348

امام علی (ع) : آدمی به گفتارش سنجیده میشود و به رفتارش ارزیابی میگردد.پس چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.          الحدیث جلد 1 صفحه 19
امام علی (ع) : کسی که ناسنجیده و بدون آزمایش و معیارهای صحیح پیمان دوستی با دیگران ببندد ناچار باید به رفاقت اشرار و افراد فاسد تن در دهد .              الحدیث جلد 1 صفحه 19
امام علی (ع) : اگر از آثار معنوی و برکات مادی آیه الکرسی آگاه می بودید در هیچ حال خواندن آنرا ترک نمیکردید زیرا رسول خدا (ص) فرمود : آیه الکرسی از گنجینه ای در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است.    الحدیث جلد 1 صفحه 22
امام علی (ع) : در نامه خود به مالک اشتر فرمودند : اگر بین خود و دشمن ات قرار دادی منعقد نمودی یا به او امان دادی به عهدی که کرده ای وفادار باش و به امانی که داده ای امین و درستکار.    نهج البلاغه نامه 53
امام علی (ع) : هیچ پدری بر فرزندش بخشش و تفضلی بهتر و بالاتر از ادب و تربیت الهی و دینی نکرده است.   مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 625
امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) : فرزند عزیزم در راه ادب آموزی تو از فرصت استفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانه ات سخت شود وعقلت به اندیشه های دیگر مشغول شود به تربیت ات مبادرت نمودم و وظیفه پدری خود را انجام دادم.   نهج البلاغه نامه 31
امام علی (ع) : تکبر نمودن در مقابل افراد متکبر که زیر بار حق نمی روند خود عین تواضع است.  الحدیث جلد 1 صفحه 66
امام علی (ع) : هیچکس از شما حیاء نکند وقتی درباره مسئله ای که از او میپرسند و جوابش را نمی داند صریحا بگوید نمی دانم.  الحدیث جلد 1 صفحه 76
امام علی (ع) : در امور زندگی دنیائی بیشتر توجه شما به کسانی باشد که بر آنها برتری دارید و وضعشان از شما بدتر است چه این خود یکی از دردهای شکر گزاری از نعمتهای الهی است.  غررالحکم صفحه 117
امام علی (ع) : روزی امام (ع) : از مقابل دکان قصابی عبور می نمودند مرد قصاب که گوش پر وراری در مغازه داشت خطاب به حضرت عرض کرد : از این گوشت پروار بخرید امام (ع) فرمودند : فعلا پول ندارم قصاب گفت نسیه میدهم و برای دریافت قیمت آن صبر میکنم امام (ع) در پاسخ فرمودند به جای صبر تو من به نفسم میگویم که صبر کند تا پول بدست بیاورم.   الحدیث جلد 1 صفحه 84
امام علی (ع) : صبر و بردباری و عزت نفس داشتن به هنگام فقر بهتر است از ثروتی از ثروتی که از راه خواری و ذلت نفس بدست آید.  الحدیث جلد 1 صفحه 84
امام علی (ع) : زشت ترین عیوبات انسانی کم گذشتی از لغزش مردم است و بزرگترین گناهان شتاب کردن در انتقام است.  غررالحکم صفحه 537
امام علی (ع) : روزه قلب یعنی با زداشتن آن از تفکر در گناه بسیار بلاتر و مهم تر است از روزه جسم و اینکه مرد از خوردن و آشامیدن خودداری کند.        غررالحکم صفحه 458
امام علی (ع) : وقتی یکی از شما به فرزند خود وعده ای داد البته به آن وفا کند کند و از عهد خود تخلف ننماید زیرا کودکان گمان میکنند شما رازق آنها هستید.      الحدیث جلد 1 صفحه 101
امام علی (ع) : آنکس را که رفاقت صالحان و اندرزهای خیر خواهانه ایشان اصلاحش ننمایند رفاقت اشرار و در نتیجه هتک حرمت و توهین های اجتماعی اصلاحش خواهد کرد.  غررالحکم صفحه 710
امام علی (ع) : غضب آتشی است مشتعل و فروزان کسی که خشم خود را فرو نشاند آن آتش را خاموش کرده است و آنکس که غضب و خشم را به حال خودش آزاد بگذارد اولین کسی است که در شعله های آن خواهد سوخت.   الحدیث جلد 1 صفحه 143
امام علی (ع) : اینکه انسان آزاد خود را برده غلامان و بندگان خود کند بهتر از آنست که بنده شهوات خود گردد.   الحدیث جلد 1 صفحه 258
امام علی (ع) : خطاب به شخصی که آروزی مرگ کرده بود فرمود : باقیمانده عمر آدمی آنقدر پر ارج و گرانبهاست که به ارزیابی نمی آید چه آنکه انسان میتواند با تتمه عمر خوبیهای فوت شده را جبران کند و فضائلی را که در وجود خود سرکوب کرده و میرانده است زنده نماید.  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 36
امام علی (ع) : کسی که در پیروی مکتب من یکی از صفات پسندیده را در وجود خود پایدار و محکم سازد او را با آن یک خصلت خوب می پذیرم و از اینکه فاقد سایر صفات خوب باشد چشم میپوشم ولی بی خردی و نادان بودن نسبت به مسائل و احکام دین و اخلاقیات دینی برای من قابل گذشت نیست و از آن چشم پوشی نخواهم کرد چه آنکه بی دینی مایه ناامنی است و زندگی بدون امنیت تلخ و ناگوار است و انسان بی دین جز با مردگان مقایسه نمیشود.  اصول کافی جلد 1 صفحه 27
امام علی (ع) : جسم آدمی دارای شش حالت است 1.سلامت 2.مرض 3.مرگ 4.حیات 5.خواب 6.بیداری  روح و جان آدمی نیز دارای این شش حالت است حیات روح آدمی به علم الهی و دینی است و مرگش به نادانی و جهل درباره امور دینی و اخروی مرض روح به شک درباره درستی آیات قرآن و دستورات ائمه (ع) است و سلامتش به یقین در مورد این دستورات خواب روح آدمی غفلت از آخرت و حیات پس از مرگ است و بیداریش حفظ و مراقبت نمودن بر اعمالی است که آدمی انجام میدهد که صحیح و خیر باشد و گناه نباشد.  الحدیث جلد 1 صفحه 282
امام علی (ع) : حق فرزند بر پدرش این است که برای او نام خوب انتخاب کند و او را در محیط دستورات قرآن و ائمه هدی (ع) تربیت نماید و احکام دینی را به او تعلیم دهد .   الحدیث جلد 1 صفحه 298
امام علی (ع) : وقتی افراد مومن و عاقل پیر میشوند قوای بدنی آنها فرسوده میشود ولی نیروی عقل در وجودشان جوان میگردند ولی وقتی اشخاص جاهل و نا مطلع از دین پیر میشوند جهل و نادانی و کودک صفتی در وجودشان جوان میگردد.   الحدیث جلد 1 صفحه 311
امام علی (ع) : در ایام خلافت خود وقتی وارد شهر مدائن گشتند عده ای از مردم این شهر به رسم استقبال از بزرگان و روئسا پیاده و دوان دوان پی مرکب ایشان به راه افتادند حضرت عنان اسب خود را کشیدند و فرمودند : این عمل جاهلانه را انجام ندهید زیرا پیاده روی افراد در رکاب شخص سوار باعث فساد اخلاق و غرور و تکبر شخص راکب و مایه ذلت و خواری پیادگان است برگردید و پیاده با من نیائید.   تحف العقول صفحه 209
امام علی (ع) : کسی که درباره درک و فهم آموخته های قرآنی و حدیثی و معارف دینی خود بسیار بیندیشد و آنها را بازبینی نماید دانش خود را استوار و محکم نموده و به فهم مطالب نو و تازه ای که قبلا نمی دانسته نائل میشود.   الحدیث جلد 1 صفحه 328
امام علی (ع) : مستی ها چهار نوع است : 1.مستی ثروت 2.مستی ریاست 3.مستی جوانی 4.مستی شهوت   تحف العقول صفحه 126
امام علی (ع) : وفاداری عمل به پیمان و عهد با خیانتکاران نزد خدا نوعی خیانت است و خیانت به خائنان نزد خدا وفاداری است.  نهج البلاغه حکمت 259
امام علی (ع) : ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش امروز که زنده ای به گونه ای عمل به وظایف و تکالیف دینی ات کن که دوست داری پس از مرگت برای تو عمل کنند.   نهج البلاغه حکمت 254
امام علی (ع) : خدایا به تو پناه میبرم که ظاهرم در برابر دیده ها نیکو و درونم در آنچه که از تو پنهان می دارم زشت باشد و بخواهم با اعمال و رفتاری که تو از آن آگاهی توجه مردم را به خود جلب نمایم و چهره ظاهرم را زیبا نشان داده با اعمال نادرستی که درونم را زشت کرده به سوی تو آیم تا به بندگانت نزدیک و از خوشنودی تو دور گردم.   نهج البلاغه حکمت 276
امام علی (ع) : هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار سازد دانش و علم معنوی که برای آخرتش سودمند باشد را از او دور سازد.  نهج البلاغه حکمت 288
امام علی (ع) : به جمعی در مرگ یکی از خویشاوندانشان چنین تسلیت گفت : مردن از خاندان شما آغاز نشده و به شما نیز پایان نخواهد یافت این دوست شما زمانی که زنده بود به سفر میرفت اکنون گمان کنید که به یکی از سفرها رفته اگر او باز نگردد شما به سوی او خواهید رفت.  نهج البلاغه حکمت 357

امام علی (ع) : شش خصلت نیکو است ولکن از شش گروه نیکوتر است :

1. عدالت نیکو است ولکن از روساء و پادشاهان نیکوتر است.

2. صبر نیکو است ولی از فقراء به هنگام سختی و نداری نیکوتر است.

3. تقوی و پرهیزکاری نیکو است ولی از علماء و دانایان نیکوتر است.

4. سخاوت و بخشش نیکو است ولی از اغنیاء و ثروتمندان نیکوتر است.

5. توبه نیکو است ولی از جوانان نیکو تر است.

6. حیاء و عفت نیکو است ولکن از زنان نیکو تر است.  نصایح صفحه 181
امام علی (ع) : دنیا سرای گذر است نه جایگاه اقامت و ماندن و مردم در آن دو گروهند : گروهی در آن آخرت خویش را میخرند و راه سعادت پیش گرفته و خویشتن را از گناه و معصیت آزاد ساخته اند و عده ای هم در آن آخرت خود را از دست می هند و با کسب معاصی و گناهان خود را در مسیر هلاکت اخروی قرار می دهند.      نهج البلاغه حکمت 133
امام علی (ع) : دنیا جایگاه صدق و راستی است برای کسی که با آن به راستی رفتار کند سرای عافیت است برای کسی که از دگرگونیهای آن عبرت گیرد منزل بی نیازی است برای کسی که از آن برای آخرتش توشه برگیرد محل موعظه و اندرز است برای کسی که از آن نصیحت پذیرد مسجد و عبادتگاه دوستان خداست و نماز گاه فرشتگان الهی و فرودگاه نزول وحی خداوند و تجارتکده اولیاء خداوند است که در آن کسب رحمت میکنند و بهشت را برای خود در آن معامله میکنند.                                نهج البلاغه حکمت 131

امام علی (ع) : از نزدیکی به سگها برکنار باشید و هرکه به جامه اش بدن و موی سگ برخورد کند باید آن را با آب بشوید.  تحف العقول صفحه 111

امام علی (ع) : خوراکتان را به خورن کمی نمک آغاز کنید و با خوردن نمک پایان دهید که اگر مردم خاصیت نمک را می دانستند آن را بر پادزهر ترجیح میدادند و هرکه غذایش را با نمک آغاز کند خداوند هفتاد درد را از او دور سازد که جز خدا کسی آنها را نداند.   تحف العقول صفحه 108

امام علی (ع) : در حمام کردن و شستن بدن از چرک و چربی کوتاهی نکنید زیرا خداوند از بنده چرکین که همنشین او از بوی بد بدن او در اذیت باشد نفرت دارد.     تحف العقول صفحه 105

امام علی (ع) : هرگاه خواستید ادرار کنید آن را با عجله و فشار بر بدن انجام ندهید که برای بدنتان مضر است و چون مدفوع نمودید محل مقعد را با آب سرد بشویید که بیماری بواسیر را از شما دور میسازد.   تحف العقول صفحه 97

امام علی (ع) : هرکه قصد غسل کردن دارد ابتدا باید بدن خود را از چرک و چربی و نجاست تمیز بشوید و چون بدن پاک گشت غسل خود را آغاز کند.               تحف العقول صفحه 115

امام علی (ع) : کودکانتانرا از چرک و چربی بشوئید که شیطان چرک و چربی را بو کند و هرجا که یابد وارد شود و سبب ترس کودکانتان در بستر خواب شود و دو فرشته نویسنده هم از کثیفی بدن در آزارند.    تحف العقول صفحه 117

امام علی (ع) : هرکه بر خوردن شراب مداومت دارد و دائم الخمر است خدا را به هنگام مرگ همچون بت پرست ملاقات میکند حجر بن عدی پرسید یا علی (ع) دائم الخمر کیست؟ فرمود آنکس که هر وقت شراب بیابد و در دسترس او باشد بنوشد.   تحف العقول صفحه 117

امام علی (ع) : هرکس به کودک خردسال شراب یا هر مست کننده ای بنوشاند خدای عزوجل او را در لجن زاری آتشین در دوزخ زندانیش کند تا به خاطر عملی که کرده عذری بیاورد.   تحف العقول صفحه 118

امام علی (ع) : زبان خود را از گفتار زشت و گناه بازدارید و آنرا به ذکر خدا بگمارید زیرا با زبان است که اهل جهنم وارد آن میشوند و با زبان است که گورستانها و اهل آن نورانی و مشمول رحمت شوند.    تحف العقول صفحه 118

امام علی (ع) : هرکه کارش صورتگری و ساختن تندیس و مجسمه چهره افراد باشد در آخرت به او گویند یا به آن ساخته ات روح بده یا به آتش برو.                   تحف العقول صفحه 118

امام علی (ع) : هفتمین روز پس از تولد اولاد پسر او را ختنه کنید و گرما یا سرمای هوا مانع از انجام این کار نشود زیرا ختنه باعث پاک شدن بدن است و راستی زمین به درگاه خدا می نالد از ادرار ختنه نشده.   تحف العقول صفحه 119

امام علی (ع) : هرکس به هنگام رفتن به بستر خواب سوره قل هوالله را بخواند خدای متعال پنجاه هزار فرشته بر او بگمارد تا او را تا صبح پاسبانی کنند.               تحف العقول صفحه 116

امام علی (ع) : دو مرد با هم زیر یک بستر یا لحاف نخوابند و دوزن نیز به همین شکل با هم نخوابند و هرکه این کار را کرد باید تازیانه بخورد و تعزیر شود.          تحف العقول صفحه 117

امام علی (ع) : استفاده از واجبین (( ماده موبر )) سبب پاکی بدن و قوام و استواری تن است چیدن موی زیر بغل بوی بد بدن را ببرد و پاک کننده جسم است و سنت است.   تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : شستن دست پیش از غذا و بعد از آن سبب فزونی روزی است. (( چون وقتی دست پاک باشد موقع غذا خوردن انسان مریض نمی شود و پولش را در راه دوا و درمان مصرف نمیکند لذا سبب افزون شدن روزی است )) و گرفتن ناخن ها مانع بزرگترین دردها مثل خوره و جزام است.   تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : بهره شما از نگاه به زنان نامحرم همان نگاه اول است که بطور اتفاقی و ناخودآگاه چشمتان به آن افتد پس آن را دنباله روی نکنید که شما را به فتنه می اندازد.   تحف العقول صفحه 117

امام علی (ع) : قنوت در هر نمازی در رکعت دوم پیش از رکوع است مگر در نماز جمعه که دو قنوت دارد یکی پیش از رکوع رکعت اول و دیگری پس از رکوع رکعت دوم.   تحف العقول صفحه 113

امام علی (ع) : پس از آنکه سجده دوم را بجا آوردی روی پایت بنشین و کمی مکث کن و آنگاه برای خواندن رکعت بعدی نماز برخیز که روش ما اهل بیت (ع) به این شکل است.  تحف العقول صفحه 113

امام علی (ع) : هرگاه یکی از شما در نماز پس از رکوع برای قیام بلند شود باید کمرش صاف شود و خم نباشد و مقداری مکث نماید آن گاه به سجده برود.              تحف العقول صفحه 113

امام علی (ع) : لبخند سبب باطل شدن نماز نیست و خنده صدا دار و قهقهه نماز را بشکند.    تحف العقول صفحه 113

امام علی (ع) : هرگاه نماز فرادی بخوانی باید صدای قرائت حمد و سوره و تسبیحات به هنگام رکوع و سجده و تسبیحات اربعه و سایر اجزاء نماز را به گوش خود برسانی یعنی صدای خودت را به هنگام خواندن نماز بشنوی.   تحف العقول صفحه 115

امام علی (ع) : انار را با دانه اش بخورید و مغز دانه را بجوید که معده را طباخی و شستشو کند و دل را زنده کند و وسوسه شیطان را ببرد.  تحف العقول صفحه 120

امام علی (ع) : خوردن گلابی قلب را جلاء دهد و دردهایش را به اذن خدا آرام کند.   تحف العقول صفحه 117

امام علی (ع) : خوردن سیب سبب پاک شدن معده است و خوردن به توانائی دل ناتوان است و دل را روشائی دهد و ترسو را شجاع کند و اگر زن باردار در دوران بارداریش به بخورد فرزندش نیکو صورت و زیبا رو شود.   تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : خوردن 21 عدد کشمش سرخ در هر بامداد ناشتا مرض سوء هاضمه معده و سخت دفع نمودن غذا در معده را تسریع میبخشد و شفابخش است.            تحف العقول صفحه 96

امام علی (ع) : حجامت تن را سالم و خرد را محکم کند و سنت رسول خدا (ص) است.   تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : کوتاه کردن سبیل هم از بهداشت است هم باعث زیبائی صورت و سنت رسول خدا (ص) است.   تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : مسواک زدن رضای خدای متعال و پاک کننده دهان است و مضمضه کردن یعنی سه بار آب در دهان چرخاندن و خالی کردن و استنشاق سه بار آب در بینی کردن و خالی کردن قبل از وضو پاک کننده دهان و بینی است.   تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : استفاده از انفیه سر را سالم و درمان تن و همه دردهای سر است.  تحف العقول صفحه 95

امام علی (ع) : هرکس تن مرده ای را پس از سرد شدن بدن میت لمس کند غسل بر او واجب است و هرکس مرده ای را غسل کند باید پس از کفن کردن او غسل نماید و اگر پس از غسل و کفن میت جائی از بدن میت را لمس کند باید غسل کند.   تحف العقول صفحه 103

امام علی (ع) : کسی از شما در حالت ایستاده آب نخورد که موجب دردی میشود که درمان ندارد.   تحف العقول صفحه 97

امام علی (ع) : هیچکدام از شما به هنگام خواندن نماز در حال ایستاده دستانش را بروی هم نگذارد که این عمل کار مجوس برای احترام به پادشاهان بود و باطل کننده نماز است.   تحف العقول صفحه 97

امام علی (ع) : کسی از شما در زمانی که فشار ادرار یا مدفوع کرش را پریشان کرده به نماز نه ایستد.   تحف العقول صفحه 97

امام علی (ع) : کسی که نماز میخواند نباید در نماز رویش را به این طرف و آن طرف بچرخاند زیرا هرگاه بنده ای چنین کند خدای تعالی خطاب به او فرماید ای بنده رویت به سوی من باشد که بهتر است برایت از کسی که به او رو کرده ای.   تحف العقول صفحه 97

امام علی (ع) : در مدح و تمجید از ما خاندان پیامبر (ص) زیاده روی و غلو نکنید که ما را خدا بدانید زیرا ما بندگان پرورش یافته خدائیم.  تحف العقول صفحه 98

امام علی (ع) : با بدگویان ما خاندان منشینید و نزد دشمن علنی ما را مدح نکنید تا دوستی ما را اظهار کرده و به این سبب ما و خودتان را در نزد ایشان خوار سازید.    تحف العقول صفحه 98

امام علی (ع) :  هرکه چشمش درد کند دستانش را بر چشمانش گذارد و آیه الکرسی را بخواند و قبلا هم معتقد باشد که با این کار درمان میشود به راستی درمان میشود انشاء الله.    تحف العقول صفحه 100

امام علی (ع) : مردی که در برخورد با اهل خانواده اش بد خلق و تند خو باشد خاندانش از او بیزار میگردند و آرزوی دوری از او کنند.   تحف العقول خطبه وسیله

امام علی (ع) : هرکه بسیار خطا و گناه کند کم شرم شود و هرکه کم شرم باشد ورع اش کم شود و هرکه ورعش کم شود دلش مرده است و هرکه دلش بمیرد به دوزخ رود.   تحف العقول خطبه وسیله

امام علی (ع) : ای مردم بدانید هرکس بروی راه میرود روزی به درون آن داخل میشود و شب و روز ستیزه دارند در ویران کردن بنیان عمرها .                        تحف العقول خطبه وسیله

امام علی (ع) : هرکه دارای حکمت و علم الهی و معنوی شد مردم به دیده وقار و هیبتش نگرند و چون تواضع کرد بر هیبتش افزود. تحف العقول خطبه وسیله

امام علی (ع) : دیدار زیاد دوستان و آشنایان ناراحتی و ملامت و سرزنش به ارمغان آورد.   تحف العقول خطبه وسیله

امام علی (ع) : هرکس در عیوب خود بنگرد از عیب جوئی از مردم چشم پوشد و هرکه به روزی که خدا برایش مقدر فرموده راضی باشد به آنچه دیگران دارند افسوس نخورد .   تحف العقول خطبه وسیله

امام علی (ع) : چهره و صورت هر فردی از درون و باطن او خبر میدهد.  تحف العقول صفحه 81

امام علی (ع) : قطع رابطه و بریدن از افراد فاسد و گناهکار برابر است با پیوستن با مومنین و خردمندان.   تحف العقول صفحه 81

امام علی (ع) : چه بسا شوخی که به جد کشیده شده و غم و اندوه به بار آورده و نیز فرمود شوخی زیاد مایه کینه و کدورت بین طرفین میشود.  تحف العقول صفحه 81

امام علی (ع) : چه زشت و ناپسند است خضوع در مقابل خدای جبار به هنگام نیاز به او و جفاکاری و معصیت پس از رفع نیاز و بی نیازی.  تحف العقول صفحه 79

امام علی (ع) : شیفته و دلبسته کسی نباش که از تو روی گردان است و به تو محل نمی گذارد و خود نیز روی گردان از کسی مباش که شیفته توست.                   تحف العقول صفحه 79

امام علی (ع) : در برابر کسی که با تو درشتی و بد اخلاقی نموده نرمش کن که زود باشد که برایت نرم و آرام شود.  تحف العقول صفحه 79

امام علی (ع) : اگر با لطف و مهربانی و اخلاق خوش در برخی موارد چیزی را از برادرت دریغ کنی بهتر است که آن چیز را با روی ترش یا منت گذاردن به او دهی تحف العقول صفحه 78

امام علی (ع) : دشمن دوستت را به دوستی مگیر تا با دوستت دشمنی کرده باشی.  تحف العقول صفحه 78

امام علی (ع) : نسبت به آن کسی که چیزی را نزد تو به امانت سپرد خیانت مکن اگرچه او بتو خیانت کرده باشد و رازش را فاش مکن گرچه او راز تو را فاش کرده باشد.  تحف العقول صفحه 78

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : مبادا همنشین کسی شوی که از او بر دینت نگران باشی که همنشینی این گونه افراد شوم است.                       تحف العقول صفحه 76

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) : راستی نادان کسی است که خود را به آنچه درباره آن علمی ندارد دانا شمارد و به رای و نظر خود در امور بسنده کند و پیوسته از دانشمندان الهی دوری گزیند و کسانی که بر خلاف او رای دهند را خطا کننده شمارد و از روی نادانیش گوید من این چیز را نمی فهمم و معتقد به آن نیستم و بدین سبب منکر حق شود.  تحف العقول صفحه 71

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) : پسر جانم من تو را به انواع نادانیهایت سرزنش میکنم تا تو خود را دانشمند نشماری و اگر چیزی از مطالب علمی را کشف کردی به این سبب خودت را بزرگ مپنداری زیرا دانشمند کسی است که بفهمد آنچه را که نمیداند در مقابل آنچه میداند بسیار ناچیز است و به این سبب خود را نادان داند و به کوشش خود دریافتن آنچه که نمیداند بیفزاید و پیوسته شیفته دانش الهی و معنوی باشد و از آن بهره گیرد و در مقابل مردم متواضع شود و از خطا بر حذر باشد.  تحف العقول صفحه 71

امام علی (ع) : بهترین افراد این امت نباید خود را از مکر الهی ایمن بدانند زیرا که خدای متعال فرموده سوره اعراف 99 : ((از مکر خدا ایمن نیستند جز زیانکاران و بدترین افراد این امت نباید از رحمت خداوند ناامید باشند زیرا که خدای تعالی فرموده سوره یوسف آیه 87 ((از رحمت خدا نا امید نشوند جز کافران))                    نهج البلاغه حکمت 377

امام علی (ع) : اطاعت از هیچ مخلوقی در کاری که نافرمانی و معصیت خدا در آن است جایز نیست.  نهج البلاغه حکمت 293

امام علی (ع) : گناه و معصیتی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی و تکبر وا دارد.   نهج البلاغه حکمت 46

امام علی (ع) : سخن دربند و اسیر توست تا وقتی که آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی پس زبانت را نگهدار چنانکه طلا و نقره خود را نگه میداری و مواظبت میکنی که چه بسا سخنی که نعمت را از انسان سلب میکند.   نهج البلاغه حکمت 381

امام علی (ع) : برای هرکس در مال و ثروتش دو شریک است : 1 . وارث 2. حوادث   نهج البلاغه حکمت 335

امام علی (ع) : دنیا سه روز است : 1.دیروز که هرچه بود گذشت 2.امروز که باید آن را غنیمت بشماری 3.فردا که معلوم نیست به آن برسی   دیروز حکیمی است ادب آموز که باید از تجربه آن استفاده کنی و امروز دوستی است در حال وداع و فردا آرزوئی بیش نیست که شاید به آن برسی.   نصایح صفحه 134

امام علی (ع) : چهارچیز را جز چهارکس قدر ندانند : 1.جوانی را غیر از پیر 2.سلامتی را جز مریض 3.آسایش و راحتی را جز گرفتار 4.و زندگی را غیر از مردگان قدر ندانند.   نصایح صفحه 184

امام علی (ع) : مشکل ترین کارها چهارچیز است : 1.عفو و گذشت به هنگام غضب 2.بخشش به هنگام نداری و فقر 3.عفت داشتن از ارتکاب گناه به هنگام خلوت        4. حق گوئی بر ضد کسی که به او امید داری یا از او میترسی.         نصایح صفحه 184 

امام علی (ع) : علم معنوی و الهی را برای 4 چیز نخوانید : 1.اینکه به وسیله آن در مقابل دانایان و مومنین به خود ببالید 2.با آن به مجادله و بحث با نادانان برخیزید       3.در مجالس به واسطه آن خود نمائی کنید 4.مردمان را به واسطه علم متوجه خود سازید و با آن کسب روزی نمائید.  الحیاة جلد 1 صفحه 85

امام علی (ع) : هرکس از شیعیان ما که عالم به شریعت ما باشد و شیعیان ناتوان ما را از تاریکی نادانی برهاند و به سوی نور دانشی که از ما بهره گرفته رهبری کند روز قیامت وارد محشر میشود در حالتی که تاجی از نور بر سر دارد که برای همه مردم حاضر در محشر روشنائی میدهد و جامه ای برتن دارد که تمام دنیا ارزش یک نخ آن را ندارد سپس منادی از پیشگاه خدای تعالی فریاد زند : ای بندگان خدا این عالمی از شاگردان مکتب آل محمد (ص) میباشد پس هرکس را که او هدایت و تربیت نموده به دامان این عالم چنگ زند تا از سرگردانی در این عرصات محشر نجات یابد. پس او هرکه را در دنیا آموزش خیر داده یا از قلب او قفل نادانی را گشوده شفاعت نموده و به بهشت ببرد.   آثار الصادقین جلد 13 صفحه 56امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید که خدای عزوجل از حالت بوقلمون صفتی بندگانش خوشش نمی آید که گاهی به رنگ اهل حق درآیند و گاهی به سوی باطل تمایل پیدا کنند پس از حق و اهل حق به سوی دیگری میل نکنید.   تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) : مردی به امام (ع) عرض کرد یا امیرالمومنین به خدا قسم من شما را دوست دارم امام (ع) فرمود ولی من تو را دشمن دارم مرد گفت چرا فرمود زیرا تو اذان گفتن و اقامه نماز را وسیله کسب درآمد خود قرار داده ای و به وسیله آموزش قرآن و احکام مزد می گیری.  آثارالصادقین جلد 17 صفحه 320

امام علی (ع) : در آخرالزمان حدود و احکام و قوانینی که خداوند بر پیامبر (ص) نازل فرموده از بین می رود و درباره احکام اسلامی گفته میشود فلان عالم چنین گفته و فلانی چنان گفته و مردم تابع آراء و عقاید دیگران شوند و سنت و دستورات رسول خدا (ص) را ترک کنند. مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 98

امام علی (ع) : چقدر برای هر انسانی سزاوار است که در ساعات شبانه روز ساعتی را به کناری رود که در آن مشغول کننده ای او را سرگرم نکند و از خودش حساب بکشد و ببیند آنچه در آنروز انجام داده به سود آخرتش بود یا زیانش.   غررالحکم صفحه 825نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 اسفند 1396 01:08 ق.ظ

Factor well utilized!.
il cialis quanto costa generic cialis soft gels cialis cost cialis 5mg prix no prescription cialis cheap buy cialis online legal cialis e hiv cialis para que sirve weblink price cialis cialis without a doctor's prescription
جمعه 17 آذر 1396 04:01 ب.ظ
fantastic issues altogether, you simply gained a new reader.
What could you recommend in regards to your put up that you just made a few days ago?
Any sure?
چهارشنبه 21 تیر 1396 01:54 ق.ظ
You could definitely see your expertise within the paintings you write.
The arena hopes for more passionate writers like you
who aren't afraid to say how they believe. Always follow your heart.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:57 ب.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:17 ب.ظ
After going over a number of the articles on your web page, I seriously like your way
of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will
be checking back soon. Please check out my web site as
well and tell me how you feel.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:45 ب.ظ
If you desire to take a good deal from this piece of
writing then you have to apply these techniques to your won blog.
شنبه 19 فروردین 1396 03:49 ب.ظ
Because the admin of this website is working, no uncertainty very shortly it will be well-known, due to its feature contents.
جمعه 18 فروردین 1396 01:27 ب.ظ
Hi I am so thrilled I found your web site, I really found you by
error, while I was researching on Yahoo for something else,
Anyways I am here now and would just like to say cheers for a
incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:57 ق.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired!
Very useful information specially the final section :
) I handle such information a lot. I was looking for
this certain information for a very lengthy time. Thank you and good luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : راه خدا
مطالب اخیر
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
ایا از مطالب درج شده رضایت دارید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

محمد حسن زاده نبی جان

کمک به سازمان خیریه محک

مشاهده و دریافت کد

مهدویت امام زمان (عج)