تبلیغات
مطالب مذهبی - گزیده ای از سخنان گهربار امام علی علیه السلام3
 
مطالب مذهبی
خدایا ظهور امام زمان را هر چه زودتر برسان
امام علی (ع) : در سفارش خود به فرزندش امام حسن (ع) فرمودند : پسر جان هرگاه سختی ای به تو روی آورد با بعضی از دوستان مومن و مورد اطمینان درباره اش مذاکره کن و آن مشکل را با ایشان در میان بگذار زیرا یکی از این چهار نتیجه را دارد : 1- یا به عهده میگیرند و کمک ات میکنند 2- یا از دیگران برای مشکل تو طلب یاری می کنند 3- یا در مشورت راهنمائی ات میکنند 4- یا برایت دعا میکنند و مستجاب میشود.     نصایح صفحه 185

امام علی (ع) : دردی دردناکتر از گناه برای دل نیست و ترسی سخت تراز قبر نیست و عبرتی برای اندیشیدن و اندرز گرفتن بالاتر از یاد آوری مرگ نیست.اصول کافی جلد 3 صفحه 357

امام علی (ع) : تو که اعمال رسوا کننده و خطا انجام داده ای خنده دندان نما مکن وای کسی که گناهانی کرده ای و استغفار نمی کنی از بلای شبگیر و پیش آمد ناگهانی نباید آسوده باشی.     اصول کافی جلد 3 صفحه 378

امام علی (ع) : برای ملاقات برادر مومن خود را بیارائید چنانچه برای ملاقات بیگانگان خود را می آرائید که میخواهید شما را به بهترین قیافه ببینند. نصایح صفحه 375

امام علی (ع) : از امام علی (ع) سوال شد مروت چیست ؟ فرمود کاری در خفا و خلوت نکنی که  در عیان و حضور مردم از انجام آن شرمنده باشی.تحف العقول صفحه 225

امام علی (ع) : چون کار خیری یافتید یا به شما پیشنهاد شد اگر توانایی دارید حتما آن را انجام دهید چون اعمال خیر مرگ ناگهانی و بد را که هر لحظه ممکن به سبب اعمال زشت انسان به او برسد از او دفع میکند.    نصایح صفحه 380

امام علی (ع) :در سفارش خود به فرزندش امام حسین (ع) فرمودند :پسر جانم عافیت ده جزء است نه جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم در ترک هم نشینی نابخردان .     تحف العقول صفحه 145
امام علی (ع) :خداوند به حضرت موسی وحی فرمود :ای موسی سفارش مرا در مورد چهار چیز بخاطر بسپار :1.تانفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز 2.تا ندانی گنج های خزائنم تمام شده غم روزی مخور 3.تانبینی ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امید مبند 4.تا مرده شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش.    نصایح صفحه 183

امام علی (ع) : از آنها مباش که عمل خیری نکرده اند و امید به آخرت دارند مردم را از کاری نهی میکنند و خود در آن اندرند خوبان را دوست دارند ولی کارشان را نمیکنند آرزوی آمرزش دارند و به نافرمانی مشغولند گناه اندک دیگری را زیاد میشمارند و گناه بسیار خود را اندک . طاعت و عبادت خویش را افزون شمارند و همان را از دیگری اندک. از با لادست خود به خدا پناه میبرد ولی خود به زیر دستش جفا کند مرشد و هدایت کننده دیگران است و خودش رو به گمراهی میرود.تحف العقول صفحه 152

امام علی (ع) : ای کمیل راستی این دلها به مشابه ظرفهایند و بهتر ینشان آنست که نگهدارنده تر باشد پس هرچه به تو میگویم خوب حفظ کن مردم سه دسته اند :            1. دانشمند ربانی 2. دانشجوی راه نجات که به دنبال علوم الهی و آخرتی می رود 3. خاشاک که باد به هر سمتی بوزد به آنجا میرود زیرا در پرتو دانش معنوی تربیت نگشته  تا راه به جائی برد و تکیه به رکن محکمی همچون امام معصوم (ع) از آل محمد (ص) ندارد تا نجات یابد.     تحف العقول صفحه 163

امام علی (ع) : ای بندگان خدا در آنچه خدا به متقین و پرهیزکاران در قرآن وعده داده رغبت داشته باشید زیرا وعده خدا راست ترین وعده هاست و هر آنچه را که او وعده داده چنان است که تحقق یافته ای بندگان خدا به رهبری رسول خدا (ص) رهجو باشید که آن بهترین رهبری است و به روش و سنت آن جناب کار کنید که شرافتمند ترین سنت هاست ای بندگان خدا قرآن خدای تبارک و تعالی را بیاموزید که رساترین پند و بهترین کلام است و فهم و تفسیر آن را از ما آل محمد (ص) بجوئید که در آن بهار دلها و شفای هر ناراحتی است.     تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا در درستی احکام دین و سنت رسول خدا (ص) و دستورات و گفتار ما آل محمد (ص) تردید نکنید تا مبادا به شک بیفتید و در باره آنها شک نکنید که کافر شوید و در آخرت از پشیمانها میگردید.     تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید دانا و عالمی که بر علمش عمل نکند همچون نادان سرگردانی است که از بیهوشی جهل خارج نشده بلکه حجت بر او بزرگتر و نزد خدا سرزنش اش بیشتر است و افسوس و دریغ بر این دانای دست از دانش خود کشیده با دوام تر است از نادان سرگردان از دانش.  تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا از خدا یقین بخواهید که یقین نسبت به دین مانند سر است به تن و بدانید بهترین چیزی که به دل الهام شود یقین است و بهترین یقین انجام واجبات الهی و ترک محرمات و معاصی است .    تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید بهترین امور و کارها آن است که بر پایه حق و آیات الهی استوار باشد و بدترین امور و کارها چیزهای تازه بدست آورده و بدعت هائی است که بر خلاف حق و آیات الهی استوار باشد زیرا هر بدعتی و نوآوری که خلاف قرآن و سنت رسول خدا (ص) باشد گمراهی است و بواسطه بدعتهاست که سنتهای سعادت بخش نابود میشوند .   تحف العقول خطبه دیباج
امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید اندک خودنمائی در عمل شرک است و اخلاص در عمل یقین است بدانید همنشینی و دوستی با اهل لغو و باطل قرآن را از یاد ببرد و شیطان را حاضر کند و انجام عمل اهل باطل و گناهکاران و تقلید از حرکات آنان باعث خشم خدای رحمان است و خشم خدای رحمان هم انسان را به دوزخ کشاند.     تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا گفتگو و صحبت با زنان نامحرم بلاء آورد و دل را منحرف سازد و به سمت گناه سوقش دهد و نظر بازی از آنان روشنی ایمان را ببرد و چشم اندازی و پلک زدن به آنها دام شیطان است که آتشی افروزنده در پی دارد.    تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا سلام را در جهان فاش سازید و جواب آن را بهتر بدهید با بیوه زنان و یتیمان مهربان باشید و ستم دیدگان و فقراء را یاری کنید و به آنکه در راه خدا بدهکار شده مهلت دهید و مهمان را گرامی بدارید و خوب وضو بسازید و نمازهای پنج گانه را در وقت مقررش بخوانید که آنها نزد خدای عزوجل مقامی عظیم دارند.     تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا امانت را به صاحبانش بپردازید دوستی و پیوند کنید با آنکه از شما بریده و به آنکه از شما دریغ نموده احسان کنید و چون عهدی بستید به آن وفا کنید و هرگاه قضاوت کردید عدالت نمائید و هرگاه به شما بد رفتاری شد عفو و گذشت کنید و بر روی هم اسم بد مگذارید با هم شوخی بد نکنید  و از همدیگر غیبت نکنید.     تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا راست بگویید زیرا خدا با راستگویانست و از دروغ برکنار باشید که از ایمان به دور است و راستگو در لبه احترام و نجات است و دروغگو در پرتگاه هلاکت  حق گو باشید تا با حق شناخته شوید و آن را به کار بندید تا از اهل آن باشید.     تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا من ندیدم چیزی مانند بهشت که جویای آن خوابست و بی خیال و نه چیزی مانند جهنم که گریزان از آنان به خواب است راستی هرکه را حق و اهل آن سود ندهد باطل و اهل آن به زیانش کشند و هرکه به راه هدایت نرود در ضلالت و گمراهی بیفتد.   تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : بحث و جدل و ستیزه جوئی در مسائل دینی با افراد ستیزه جو یقین انسان را فاسد می سازد.    میزان الحکمه جلد 2 صفحه 14

امام علی (ع) : ای مردم برای آن روز که زاد و توشه ذخیره میکنند و اسرار آدمیان فاش میگردد ((پس از مرگ))عمل کنید و از آتش بپرهیزید که حرارتش شدید و عمق آن ناپیدا و زیور آلات آن غل و زنجیر آتشین و نوشیدنی آن زرد آب و چرک جوشان است.    نهج البلاغه خطبه 120

امام علی (ع) : دست سخاوتمندی ندارد آن کس که از بخشش در راه خدا بخل می ورزد ! آن کس که خدا او را مالی بخشید پس باید به خویشاوندان خود بخشش کند و سفره مهمانی گستراند و فقراء را اطعام دهد و رنجیده را بنوازد و مستمند را بهره مند سازد و قرض وامدار مستمند را بپردازد و بر مشکلاتی که در این راه به او میرسد صبر کند.   نهج البلاغه خطبه 142

امام علی (ع) : ای مردم آنکس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین و درستی راه و رسم را سراغ دارد باید به گفته های مردم درباره او گوش نکند آگاه باشید گاهی تیرانداز تیر افکند و تیرها به خطا می رود سخن نیز چنین است درباره کسی چیزی میگویند که واقعیت ندارد.   نهج البلاغه خطبه 141

امام علی (ع) : آگاه باشید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست پرسیده شد معنی آن چیست ؟ امام (ع) انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود یعنی چیزی که درباره کسی شنیدی باطل است و تا وقتی که آن را با چشم نبینی قبول مکن.   نهج البلاغه خطبه 141

امام علی (ع) : هیچ بدعتی در احکام دین ایجاد نمیشود مگر آن که سنتی ترک گردد پس از بدعت ها بپرهیزید و با راه راست و جاده آشکار حق باشید نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست.   نهج البلاغه خطبه 145

امام علی (ع) : ای مردم بدانید شما هیچگاه حق را نخواهید شناخت جز آنکه ترک کننده آن را بشناسید ! هرگز به پیمان قرآن وفادار نخواهید بود مگر آنکه پیمان شکنان آن را بشناسید و هرگز به قرآن چنگ نمی زنید مگر آنکه رها کننده آن را شناسایی کنید.   نهج البلاغه خطبه 147

امام علی (ع) : بدانید آن کس ازما خاندان  (( حضرت مهدی عج )) که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشن گر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش پیامبرص و سایر امامان از آل محمد (ص) رفتار میکند تا گره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند.   نهج البلاغه خطبه 150

امام علی (ع) : حضرت مهدی (عج) سالهای طولانی در پنهانی از مردم به سر میبرد آنچنان که اثر شناسان اثر قدمش را نمیشناسند گرچه در یافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها آماده میگردند و چونان شمشیرها صیغل میخورند دیده هاشان با قرآن روشنایی گیرد و در گوش هایشان تفسیر قرآن طنین افکند و در صبحگاهان و شامگاهان جامهای حکمت سر میکشند.    نهج البلاغه خطبه 150

امام علی (ع) : همانا ائمه (ع) از آل محمد (ص) تدبیر کنندگان امور مردم و کارگزاران آگاه بندگانند از جانب خداوند کسی به بهشت نمیرود جز آنکه آنان را بشناسد و کسی در جهنم سر نگون نمیگردد جز آنکه منکر آنان باشد و امامان معصوم هم وی را نپذیرند.  نهج البلاغه خطبه 152

امام علی (ع) : چند روز از طرف خدا به گمراه مهلت داده شد و او با غافلان و بی خبران در راه هلاکت خود قدم می نهد و تمام روزها را با گناهکاران سپری میکند بی آنکه از راهی برود تا به حق برسد و یا پیشوائی برگزیند که راهنمای او باشد تا آن زمان که خداوند کیفر گناهان را مینماید و آنان را از پرده غفلت بیرون می آورد پس به استقبال چیزی میروند که به آن پشت کرده بودند و از آنچه رو به سمتش میرفتند هیچ سودی عایدشان نمیشود من خودم و شما را از این گونه غفلت زدگی میترسانم.        نهج البلاغه خطبه 153

امام علی (ع) : پس بهوش باش ای شنونده و به یاد قبر باش که گذرگاهت به سوی آنست و همانگونه که به دیگران پاداش و جزا دادند به تو هم میدهند و هر آنچه در دنیا بکاری پس از مرگ درو میکنی و آنچه از اعمال که امروز پیش میفرستی فردا بر آن وارد میشوی پس برای خود در سرای آخرت جائی آماده کن و چیزی پیش فرست ای شنونده هشدار! هشدار!    نهج البلاغه خطبه 153

امام علی (ع) : همانا حیوانات اهلی در تلاش اند که شکمشان را پرکنند و درندگان در پی تجاوز و دریدن دیگرانند و زنان بی ایمان تمام تلاششان در زینت و آرایش خود و فساد انگیزی است اما مومنان تلاششان را اصلاح امور آخرت خود قرار داده اند و از آینده خویش ترسناکند.   نهج البلاغه خطبه 153

امام علی (ع) : ای مردم ما اهل بیت پیامبر (ص) چونان پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانه داران علوم و معارف و حییم و درهای ورود به آن معارف ما هستیم که جز از در هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد و هرکس از غیر در وارد شود دزد نامیده میشود. ای مردم درباره اهل بیت پیغمبر (ص) آیات کریمه قرآن نازل گشت آنان گنجینه های علوم خداوند رحمانند اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت کنند بر آنان کسی پیشی نتواند یافت.   نهج البلاغه خطبه 154

امام علی (ع) : آگاه باشید هر عملی از صاحب آن تغذیه میکند و رشد می یابد همچون هر گیاهی که از آب بی نیاز نیست و آب ها نیز گوناگون میباشد پس هر درختی که آبیاریش به اندازه و نیکو و پاکیزه باشد میوه اش نیکو و شیرین است و آنچه آبیاریش ناپاک باشد درختش عیب دار و میوه اش تلخ و همچنین است علمی که از ما خاندان سرچشمه میگیرد و علمی که از ناحیه دشمنان و مخالفان ما ائمه (ع).   نهج البلاغه خطبه 154

امام علی (ع) : ای بندگان خدا از روزی بترسید که اعمال و رفتار انسان وارسی میشود روزی که پر از تشویش و اضطراب است که کودکان را پیر می سازد بدانید فردا به امروز نزیک است و امروز با آنچه در آنست می گذرد تا آنکه موعود مرگ فرا رسد و هریک از شما در دل زمین به خانه مخصوص خود می رسد و در گودال قبر آرام میگیرد وه که چه خانه تنهائی وه چه منزل وحشتناکی و سیاه چال غربتی.   نهج البلاغه خطبه 157

امام علی (ع) : ای بندگان خدا در وجود شما از جانب خداوند نگهبانها و جاسوسانی بر شما گماشته اند و دیده بانهایی از پیکرتان که اعمال شما را زیر نظر دارند و حافظان راستگوئی که تمام اعمال شما را حفظ میکنند و شماره نفسهای شما را می شمارند نه تاریکی شب شما را از آنان می پوشاند و نه دری محکم شما را از آنها پنهان می سازد.    نهج البلاغه خطبه 157

امام علی (ع) : همانا برای هر مر مسلمان سه همنشین در زندگی میباشد همنشین اول به او میگوید من در دنیا و پس از مرگ همراه تو هستم و آن عمل وی میباشد و همنشین دوم گوید من با تو هستم تا وقتی که جان دهی و این مال اوست که آنگاه که بمیرد به وراث می رسد و سومی میگوید من با تو تا لب گور هستم و آنگاه رهایت می سازم و آن زن و فرزند او میباشد.      معانی الاخبار جلد 2 صفحه 77

امام علی (ع) : ای مردم آگاه باشید در علم و دانشی که به دیگران انتقال پیدا نکند خیری نیست بدانید در قرائت قرآنی که تدبر و فهم در آن نباشد خیری نیست و در نماز و عبادتی که آگاهی و فهم مسائل و احکام دین در آن نباشد خیری نیست.   معانی الاخبار جلد 2 صفحه 66

امام علی (ع) : عترت پیامبر (ص) جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتاب های آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند خدا به وسیله اهل بیت (ع) پشت خمیده دین را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداشت کسی را با آل محمد (ص) نمیتوان قیاس کرد شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد زیرا جانشین پیامبر (ص) حق آنهاست و وصیت پیامبر (ص) نسبت به خلافت مسلمین و میراث ولایت پس از خودش به آنها تعلق دارد.     نهج البلاغه خطبه 2

امام علی (ع) : ای مردم خدای سبحان شما را بیهوده نیافریده و به حال خود وانگذاشته میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه ها از آن میکاهد و مرگ آنرا نابود میکند پس از این خانه دنیا زاد و توشه ای برای خود برگیرید که فردای قیامت نگهبانتان باشد. نهج البلاغه خطبه 64

امام علی (ع) : ای بندگان خدا اعمال خود را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید و پیش از آنکه حسابتان را برسند حساب خود را برسید و پیش از آنکه راه گلویتان گرفته شود راحت نفس بکشید و پیش از آنکه با زور شما را وادار به اطاعت کنند فرمانبردار دستورات خدا باشید.  نهج البلاغه خطبه 90

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید همانا آنکس که خود را یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خویش نباشد دیگری هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود یعنی پند دیگران در او اثر نخواهد کرد.    نهج البلاغه خطبه 90

امام علی (ع) : اگر خداوند ستمگر را چند روزی مهلت دهد از بازپرسی و عذاب او غفلت نمیکند و او بر سرراه در کمین گاه ستمگران است و گلوی آنها را در دست گرفته تا از فرو رفتن در آب دریغ دارد.   نهج البلاغه خطبه 97

امام علی (ع) : از راه و رسم و سیره پیامبر (ص) پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت است رفتارتان را روشن و سنت آن جناب تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روشهاست و قرآن را بیاموزید که بهترین گفتارهاست و آن را نیک بفهمید که بهار دلهاست و از نور معارف و تفسیر آن شفا بخواهید شفای سینه های بیمار است.        نهج البلاغه خطبه 110

امام علی (ع) : پاداش شخص مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از پاداش جوان عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه و شهوت حرام دارد و خود را آلوده نمیکند همانا شخص عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته های خداوند است.   نهج البلاغه حکمت 474

امام علی (ع) : روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان اما از هدایت ویران است مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد بدترین مردم زمین میباشند که کانون هر فتنه و جایگاه هرگونه خطاکاری اند هرکس از فتنه برکنار است او را به فتنه بازگردانند و هرکس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند.    نهج البلاغه حکمت 369

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید تقوی (( یعنی اطاعت از دستورات خداوند و ترک نافرمانی او )) همچون مرکب و وسیله سواری رامی است که بر آن سوار شوند و او صاحب خود را تا قلب بهشت میرساند و بدانید گناه و معصیت همچون مرکب چموش و سرکشی است که صاحب خود را تا قعر دوزخ پائین میبرد.                   تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 205

امام علی (ع) : هیچ کس نیست که از قبرستانی بگذرد مگر اینکه اهل آن گورستان فریاد میزنند ای بی خبر اگر آنچه ما میدانیم را تو میدانستی مسلما گوشتهای بدنت از ترس آب می شد و در روی این قبور می ریخت.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 414

امام علی (ع) : هرکس وارد قبرستان شود و در آن بخندد برای او گناهی است همچون کوه احد.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 414

امام علی (ع) : موقعی که میخواهی گناهی مرتکب شوی بخاطر بیاور که لذت زودگذر معصیت پایان میپذیرد ولی عواقب و عوارضی که برای تو ایجاد میکند باقی خواهد ماند و نیز فرمود : چه بسا یک ساعت شهوترانی که یک عمر اندوه و غصه را در پی خود دارد.    سخنان 14 معصوم (ع) جلد 2 صفحه 174

امام علی (ع) : دوست از آن جهت صدیق نامیده شد که تو را درباره معایبت (( صادقانه )) نصیحت میکند و نیکخواه تو است و دشمن را از آن جهت عدو نامیده اند چون نسبت به معایب تو به تو (( تعدی )) میکند و آنها را به تو نمی گوید و بدخواه توست.   غررالحکم صفحه 312

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : ای فرزندم اگر چیزی از مطالب دین خدا و دستوراتش پذیرفتنش برتو مشکل آمد آن را به عدم آگاهی خود و نادانیت ارتباط بده زیرا تو در ابتدای تولدت نادان بودی و سپس علومی را فرا گرفتی و چه بسیار است نادانی تو درباره برخی مطالب که خدا بر آنها داناست و بعد ها صحیح بودن آن را خواهی فهمید پس به قدرتی پناه بر که تو را آفریده و روزی داده و در مقابل اوامر و دستوراتش تسلیم باش و بندگی ات فقط برای او باشد بدان ای پسرم هیچ کس همچون رسول خدا (ص) از خدا آگاهی نداده است پس رهبری او را پذیرا باش و برای رسیدن به رستگاری و سعادت مطیع اوامر آن حضرت باش.     نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : حسن جان نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار بده پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند و آنگونه که دوست نداری به تو کسی ستم کند به کسی ستم نکن و همانگونه که دوست داری به تو نیکی شود نیکوکار باش.               نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : پسرم در امور سیاسی کشور از مشورت با زنان بپرهیز که رای آنان زود سست میشود و تصمیم آنان ناپایدار است و رسول خدا (ص) فرموده : وقتی امور مملکت شما به دست زنان بیفتد زیر خاک رفتن بهتر است برای شما تا زندگی بر روی آن. نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : حسن جان زن را به کار کردن و امرار و کاری را که برتر از توانائی زن است به او وامگذار که زن مانند گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش.    نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : حسن جان زنان را در پرده حجاب نگهدار تا نامحرمان را ننگرند زیرا که سخت گیری در پوشش عامل سلامت و استواری آنان است و اگر بتوانی به گونه ای زندگی کنی که غیر تو را نشناسد چنین کن.    نهج البلاغه خطبه 31

امام علی (ع) : حسن جان بدان بیرون رفتن زنان از خانه بدون ضرورت بدتر از آنست که تو شخصی چشم هیز و ناصالح را به خانه ات ببری که به آنها بنگرد زیرا در محیط بیرون از خانه هزاران نفر از این افراد وجود دارند.    نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسین (ع) : پسرم هیچ نافرمانی را از در خانه خدا نا امید مکن چه بسیار دلداده به گناه که عاقبت به خیر شده و چه بسیار شخص خوش کرداری که در پایان عمر عاقبت به شر گشته و به دوزخ رفته.   تحف العقول صفحه 86

امام علی (ع) : حسین جان چه بسیار گناهی که حسرت و اندوه طولانی در پی دارد و چه بسیار سخنی که نعمت را از میان ببرد و بدان در هر نوشیدنی امکان گلوگیری میباشد در هر لقمه امکان بگلو ماندن هست پس وای بر آنکس که گرفتار معصیت و نافرمانی خداست.   تحف العقول صفحه 86

امام علی (ع) : بدان ای حسین جان هرکه مشغول به اصلاح عیوب خود گشت از تجسس در عیوب دیگران دل برید و هرکه جامه تقوی الهی را نپوشد جامه ای او را پس از مرگ نپوشاند و هرکه به قسمت الهی راضی شد غم نخورد به آنچه از دستش رفته و هرکه چاهی برای برادرش بکند خود در آن فرو شود.   تحف العقول صفحه84

امام علی (ع) : حسین جان تو را سفارش میکنم به تقوی و پرهیزکاری در حال توانگری و فقر و به میانه روی کردن در خرج در فقر و ثروت و به عدالت کردن نسبت به دشمن و دوست و به انجام اعمال نیک در حال نشاط و شادابی و کسالت و تسلیم قضای پروردگار به هنگام خوشی و سختی.  تحف العقول صفحه 83

امام علی (ع) : حسین جان بدان هرکس به رای و نظر خود مغرور و خودبین گشت هلاک شد و هرکه به عقل و فکر خود از اینکه با مردم مشورت کند بی نیازی جست نابود گشت و هرکه با مومنین دانا رفت و آمد کند با وقار گردد و هرکه با اوباش بیامیزد خوار شود.    تحف العقول صفحه 84 

امام علی (ع) : بدان ای حسین جان هرکس به عیب مردم بنگرد و آن عمل را زشت شمارد ولی خودش همانرا انجام دهد احمق واقعی هم اوست هرکه قدم در جاهای بد گذاشت به عمل زشت متهم گردد و هرکه پر حرفی کند خطا بسیار کند و هرکه سکوت نمود سالم ماند و آنکس که شهوات را ترک کند آزاد مرد است و هر که حسادت را وا نهد محبوب مردم شود.   تحف العقول صفحه 85

امام علی (ع) : حسین جان بدان نشانه دانش و علم معنوی تواضع و نرمش در مقابل مردم است و آفت آن تکبر و خودبینی است زیرا خودبینی شخص دلیل بر کم عقلی اوست.   تحف العقول صفحه 85

امام علی (ع) : در سر سفره ای که در آن شراب وجود دارد منشینید زیرا انسان نمی داند که کی مرگش سر میرسد و هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد باید چون بندگان بر روی زمین بنشیند و غذا بخورد.   تحف العقول صفحه 104

امام علی (ع) : لباس سیاه مپوشید که جامه فرعون است و کفش نوک دار پا نکنید که کفش فرعون است و او نخستین کسی بود که کفش نوک دار پوشید.                   تحف العقول صفحه 99

امام علی (ع) : هرکس شخص دیگری را به جای ما آل محمد (ص) برای خود امام انتخاب نمود هلاک شد و دنیا از کفش رفت و با گناه کبیره از دنیا بیرون رود.        تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) : هرکس با شخص بدعت گذار در دین که کارها و قوانینی تازه و جدید و خلاف قرآن و سنت پیامبر (ص) انجام میدهد راه برود و به او احترام کند محققا در نابودی و ویرانی اسلام تلاش کرده است.   آثار الصادقین جلد 2 صفحه 37

امام علی (ع) : دروغگو با دروغگوئیش سه چیز را بدست آورد : 1.خشم خدای سبحان را 2.خوار و زبون شدن در نظر مردم 3.دشمنی ملائکه را                غررالحکم صفحه 884

امام علی (ع) : برای شخصیت خود ارزش و احترام قائل شوید و آنرا از اینکه در شوخ طبعی ها و داستانهای خنده آور و جایگاههای بیهوده گوئی وارد سازید بپرهیزید. غررالحکم صفحه 855

امام علی (ع) : موقعی که جوان نو رسی را به سبب اشتباهاتی که مرتکب شده نکوهش میکنی مراقب باش که قسمتی از لغزشهایش را نادیده بگیری و از تمام جهات مورد اعتراض و سرزنش قرارش ندهی تا جوان هم به خاطر غرور جوانیش مجبور نشود که عکس العمل نشان دهد و از راه لجبازی و عناد در صدد پاسخگوئی بر شما نیاید.    الحدیث جلد 1 صفحه 353

امام علی (ع) : عبادت کننده ای که از علم و آگاهی و شناخت نسبت به احکام و دستورات دین برخوردار نباشدهمچون خر آسیابی است که در یک جا می چرخد و در جا میزند و گامی پیش نمیرود.   الحیاه جلد 1 صفحه 112

امام علی (ع) : آنکس که در جستجوی علوم و معارف دینی و معنوی باشد همچون مجاهدی است که در مقابل دشمنان دین میجنگد.   الحیاه جلد 1 صفحه 39

امام علی (ع) : ای کسی که بهشت میخواهی چه اندازه خوابت طولانی و مرکب ات کند است وای گریزان از دوزخ چه تند به سوی آن مرکب میرانی و خود را چه زود در آن می پرانی به این گورها بنگرید که در انتظار شمایند چرا من تنهای شما را آباد و دل شما را ویران میبینم به خدا سوگند اگر چشمتان ببیند آنچه را که باید ملاقاتش کند و آنچه را که به سوی آن روان است هر آئینه می گوئید آنچه را که خدا در قرآن از قول مجرمین بیان میکند سوره انعام آیه 27 : شخص گناهکار پس از مرگ میگوید ای کاش به دنیا باز میگشتم و آیات پروردگار خود را دروغ نمی شمردم.   تحف العقول صفحه 208

امام علی (ع) : هرکس امر ولایت ما را از قرآن فرا نگیرد و به آن معرفت پیدا نکند نمیتواند از فتنه ای که دشمنان و مخالفان ما در دین بنا کرده اند خود را رها کند.   آثار الصادقین جلد 17 صفحه 241

امام علی (ع) : در تفسیر آیه 71 سوره مومنون (( و اگر حق تابع هواهای نفسانی ایشان شود هر آئینه آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست فاسد خواهد شد )) فرمودند به خدا سوگند منظور از حق در آیه ما خاندان و عترت رسول خدا (ص) هستیم و غاصبین حق ولایت ما همان کسانی اند که تابع هواهای نفسانی خود گشتند.             آثار الصادقین جلد 4 صفحه 73

امام علی (ع) : بخشش کردن روساء و مسئولان مملکتی از اموال عمومی مردم بزرگترین ظلم و خیانت است.  غررالحکم حدیث 4725

امام علی (ع) : از چهار کتاب آسمانی چهار کلمه انتخاب شده است

1.تورات : هرکه سکوت نماید نجات می یابد2.انجیل : هرکه در زندگی قناعت کند سیر و بی نیاز گردد3.زبور : هرکه تمایلات و شهوات نفسانی را رها کند از بیماری ها سالم گردد4.قرآن : هرکه بر خدا توکل کند خدا برای امور او کافی است.       نصایح صفحه 203

امام علی (ع) : شخصی به امام (ع) عرض کرد من مالی را از راه حلال و حرام جمع آوری کرده ام و در پاک بودن آن رعایت نکرده ام آیا برای من توبه ای است؟ فرمود : خمس آن مال را بده بقیه بر تو حلال است.   تفسیر جامع جلد 3 صفحه 60

امام علی (ع) : آبروی تو همچون یخ جامدی است که درخواست از مردم آن را قطره قطره آب میکند پس بنگر که آنرا نزد چه کسی فرو می ریزی.                      نهج البلاغه حکمت 346

امام علی (ع) : اگر ما فرضا نه به بهشت امیدوار باشیم و نه از آتش جهنم ترسان و ثواب و عذابی را عقیده نداشته باشیم باز شایسته است که دنبال سجایای اخلاقی و معارف دینی برویم زیرا اخلاق پسندیده ما را در زندگی دنیا به سعادت و رستگاری هدایت میکند.  سفینه البهار جلد 2 صفحه 411


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 خرداد 1397 06:15 ق.ظ

Awesome postings. Many thanks.
cialis baratos compran uk purchase once a day cialis tadalafil 5mg generic cialis 20mg tablets cialis australian price opinioni cialis generico cialis coupons cialis tablets australia prix de cialis cialis 5mg billiger
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:55 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of data.

pastillas cialis y alcoho click here take cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generika cialis generisches kanada when can i take another cialis cialis 20 mg cut in half prices on cialis 10 mg cialis price thailand cialis arginine interactio
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:23 ب.ظ
esonstyle фитнес резинки поштучно
купить фитнес резинки в херсоне
ефиктивна ди фитнес резинка
резинка для фитнеса купить киев позняки
купить фитнес резинки в харькове
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:50 ق.ظ

You said this terrifically!
buy cheap viagra online without prescription purchase of viagra uk viagra prices online viagra without prescription buy viagra with prescription viagra online with prescription viagra online buy viagra online without uk sildenafil how to get viagra prescription
شنبه 4 فروردین 1397 01:24 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
if a woman takes a mans cialis the best choice cialis woman cialis super kamagra cialis kamagra levitra costo in farmacia cialis cialis en 24 hora tadalafil generic estudios de cialis genricos prezzo di cialis in bulgaria cialis dosage recommendations
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:43 ق.ظ

Awesome postings, With thanks!
cialis canada tadalafilo try it no rx cialis generic cialis with dapoxetine generic for cialis tadalafil 20mg cialis generic availability cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie comprar cialis 10 espa241a
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:10 ب.ظ
پست بسیار زیبا من به سادگی بر وبلاگ شما خندیدم و می خواستم ذکر کنم که من واقعا دارم
عاشق گشت و گذار در اطراف پست های وبلاگ خود را. در هر صورت من به اشتراک شما مشترک خواهد شد و من امیدوارم که شما نوشتن
یک بار دیگر به زودی!
شنبه 18 شهریور 1396 10:43 ق.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the greatest blogs
on the internet. I'm going to highly recommend this website!
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:39 ب.ظ
Your means of telling everything in this piece of writing is actually good, all be able to effortlessly understand
it, Thanks a lot.
شنبه 14 مرداد 1396 01:50 ق.ظ
Thank you, I've recently been looking for information about this topic for ages and yours is the best
I have discovered till now. However, what concerning the bottom line?
Are you certain in regards to the supply?
جمعه 13 مرداد 1396 03:50 ب.ظ
I think that everything said was very logical. But, what about this?
what if you added a little information? I am not saying your content is not solid, however what if you added
a title that makes people want more? I mean مطالب مذهبی - گزیده ای از سخنان گهربار امام علی علیه السلام3 is a
little vanilla. You ought to glance at Yahoo's front page and note how they create news headlines to grab people to open the links.
You might add a related video or a related pic or two to grab people excited about everything've got to say.
Just my opinion, it would make your website a little bit
more interesting.
جمعه 6 مرداد 1396 10:02 ب.ظ
Wonderful post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Thank you!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:09 ق.ظ
Somebody essentially help to make severely posts I might state.
This is the first time I frequented your website page and to this point?
I amazed with the analysis you made to create this actual put
up incredible. Wonderful task!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:06 ق.ظ
I just could not leave your site prior to suggesting that I really loved the usual info an individual provide to your visitors?
Is going to be back continuously in order to inspect new posts
شنبه 19 فروردین 1396 02:56 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic
to be really something which I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
شنبه 19 فروردین 1396 04:22 ق.ظ
We are a group of volunteers and opening a new
scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You've done a formidable job
and our whole community will be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم عجل لولیک الفرج
تبلیغات مربوط به خود میهن بلاگ است و ما اجناس غیر ایرانی را تبلیغ نمی کنیم و کا تبلیغی نداریم

مدیر وبلاگ : راه خدا
مطالب اخیر
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
ایا از مطالب درج شده رضایت دارید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

محمد حسن زاده نبی جان

کمک به سازمان خیریه محک

مشاهده و دریافت کد

مهدویت امام زمان (عج)