تبلیغات
مطالب مذهبی - بدحجابی
 
مطالب مذهبی
خدایا ظهور امام زمان را هر چه زودتر برسان
سه شنبه 13 اسفند 1392 :: نویسنده : راه خدا


منظور از حجاب زن به طور مشخص، پوشانیدن تمامی بدن و برجستگی‌های آن به جز گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین، با رنگ‌های متناسب با عرف جامعه یا غیرزننده است، که همراه با رفتار و گفتار متین و به دور از عشوه‌گری و خضوع در کلام باشد و منجر به خودنمایی و جلب نظر در جامعه نگردد. بنابراین، هر آنچه اعم از لباس‌های تنگ و کوتاه، با رنگ‌ها، نوشته‌ها و نقش‌های محرک، آرایش صورت و مو، رفتار، گفتار و حرکات عشوه‌گرانه، استفاده از زیورآلات، عطرهای محرک و زننده، کفش‌های صدادار، غیرمعمول و … را می‌توان از مصادیق بدحجابی زنان به شمار آورد.

علل گرایش به بدحجابی و بی حجابی

از آن جا كه در این خصوص،‌ نظرات و سخنان فراوانی توسط اندیشمندان ابراز گردیده است، در این جا به برخی از آن ها به اختصار اشاره می شود:

 

1) وجود غریزه خودآرایی در زنان

زن موجودی است كه به صورت طبیعی خودآرایی را می خواهد و این برای او به صورت غریزه درآمده است. (آشتیانی، ص 15، 1373) زن با گرایش به آراستن و خودنمایی تلاش دارد تمام شخصیت خود را در زیبای و تجملات پیدا كند و شكل عروسك به خود بگیرد. (قائم مقامی، ص 44، 1356)

برخی زیبا تر شدن زنان را علاقه به زیبایی و قشنگی به خاطر لذت بردن از این عمل می دانند، نه به خاطر عروسكی شدن و جلب نظر دیگران. ولی توجه به این نكته مهم است كه صرف غریزة خودآرایی تا وقتی منجر به افراط و شكسته شدن شخصیت زن نگردد، ایرادی ندارد. (فتاحی زاده، ص 184، 1376) اینكه حضرت علی علیه السلام تلاش و همت زنان را در جهت زینت و ارائة زندگانی دنیا و ایجاد فساد می داند، شامل آن دسته از زنان می گردد كه راه زیاده روی و افراط را پیش گرفته اند.

 

2) نشان دادن عقده حقارت

با توجه به این كه زن در طول تاریخ به شكل های گوناگون تحت فشار خانواده و جامعه بوده، همین موجب عقدة حقارت برای زنان گردیده است و به محض اینكه فضای نسبتاً ‌آزادی برای آنان فراهم گردد،‌ به زعم خود، با بی حجابی حقارت خود را درمان می كنند.

از این رو عده ای علت پیدا شدن عقدة حقارت در زنان را مسئولیت مردان دانسته اند؛ زیرا مردان زنان را یك انسان با شعور نمی دانند، بلكه صرفاً  آنان را وسیلة تأمین نیاز های غریزی، جنسی، خدمتكاری، و دستگاه تولید نسل می دانند. به همین دلیل، برتری مردان بر زنان در همه جا محسوس است. (قائم مقامی، صص 50 ـ 48)

 


3) كنترل راه های افراطی

فشار های افراطی و ناروا از طرف خانواده ها و مردان بر زنان نتایجی جز ضرر و شكست به دنبال نداشته اند. اكثر زنان در اثر برخورد های نامطلوب و سخت گیری های بی مورد خانواده ها به بیراهه رفته اند.

دانشمندی در این خصوص می گوید: «برخی از مردم در امر حجاب غلوّ (افراط) كرده اند و برای زنان محدودیت هایی را ایجاد نموده اند و از هر امری، حتی خروج برای دیدار نزدیكان خود، مانع گردیده اند. نتیجة این غلوّ آن شد كه زن از نظر علم، محروم و نسبت به مردان عقب ماندگی پیدا كرد و از آن جا كه در مقابل هر افراطی تفریطی وجود دارد، ‌در مقابل آن افراط های اعمال شده در مورد حجاب، امروزه مردانی یافت می شوند كه طالب آزادی كامل زنانند! و از همین جا، ‌مكاتبی به وجود آمده كه به هیچ وجه با مصونیت و عدم اختلاط زنان با مردان موافق نیستند! ‌و برخی از نویسندگان مسلمان الگو پذیری زنان مسلمان را از هیأت زنان غربی در كنار گذاشتن حجاب گرچه كم رنگ هم باشد، تشویق می كنند. آنان می خواهند به اختلاط جدیدی بین دو جنس مذكر و مؤنث دست یابند، ولی از مفاسد اجتماعی آن اطلاعی ندارند یا تجاهل می كنند.» (آشتیانی، ص 337)

حضرت علی علیه السلام مردان را از سخت گیری های بی مورد و ابراز غیرت بیجا بر حذر نموده است: «از اینكه در غیر جایی كه باید غیرت و حساسیت به خرج دهی، بر حذر باش؛ زیرا اظهار بی اعتمادی و سوء ظن نسبت به زنان،‌ پاكان را به ناپاكی و بی گناهان را به گناه و آلودگی سوق می دهد.» (مهریزی، ص 939،‌1381)

از این رو یكی از مواردی كه باعث روی آوردن زنان به فساد می گردد سخت گیری بیجا است. بنا بر این، خانواده ها باید حد اعتدال را در تربیت دختران و زنان خود سرلوحة كار قرار دهند.

 

4) ‌هجوم فرهنگ بیگانه

در هر زمان، عده ای از هر طریق و ابزاری در جهت ضربه زدن به دین و پیروان آن بهره می گیرند. بی تردید، ‌تشویق زنان به عریان اندامی و بی حجابی یكی از آن ها است. قرون وسطا كه با سیطرة كلیسا بر همة زمینه سایه افكنده بود، با انفجاری كه نام «رنسانس» به خود گرفت، راه به سوی مقابل، «بی توجهی كامل نسبت به ارزش های فرهنگی و فكری كلیسا از زندگی» برد. ارمغان رنسانس بدون شك، تار و پود های فرهنگی مذهب را گست و یكی از عوامل مهم فرهنگ بی حجابی به حساب می آید.

یك انگلیسی می گوید: « در مسألة بی حجابی زنان باید كوشش فوق العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها كردن چادر مشتاق شوند؛ باید به استناد شواهد تاریخی ثابت كنیم كه پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده و مطلقاً‌ سنت اسلام نیست؛ مردم همسران پیامبر را بدون حجاب می دیدند؛‌ زنان صدر اسلام در تمام شؤون زندگی دوش به دوش مردان فعالیت داشتند. پس از آنكه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفة مأموران ما آن است كه جوانان را تشویق به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان، كه كاملاً بدون حجاب ظاهر می شوند، نمایند تا زنان مسلمانان از آن تقلید كنند.» (آشتیانی،‌ پیشین، ص 4)

در ماه مبارك رمضان سال 1346 قمری مصادف با 1306 شمسی در تحویل سال، عده ای به حرم حضرت معصومه علیها السلام رفته بودند؛ رضا خان نیز با اعضای خانوادة خود در غرفة بالای ایوان حرم در حالی كه زن او بی حجاب بود، نشسته بود؛ شیخ محمد بافقی پیغام فرستاد و گفت: شما چه كسانی هستید؟ اگر دینی غیر از اسلام دارید، این جا چه می كنید؟ و اگر مسلمانید، در حضور چندین هزار جمعیت در غرفة حرم،‌ چرا با صورت و موی مكشوفه نشسته اید؟ (قیام گوهرشاد، ص 28، 1366)

یكی از نویسندگان می گوید: «غرب با مبارزة همه جانبه از نظر فلسفی، ‌فكری و اجتماعی و تولیدی و از نظر تمدن و فرهنگ، با مذهب قرون وسطای كلیسا، یعنی مذهب كاتولیك های حاكم در غرب و خود به خود با همة قید ها، حدود و ارزش های اخلاقی و فكری و اعتقادی، كه كلیسا به نام «دین» از آن ها دفاع و حمایت می كرد، درافتاد و آن ها را نابود كرد و ناگهان آزادی جنسی مطرح شد.» (شریعتی، ص 13)

 

5) توسعة نهضت صنعتی در اروپا

از اواخر قرن نوزدهم مسیحی، وقتی نهضت صنعتی در اروپا گسترش پیدا كرد و زنان برای همكاری با مردان به كارخانه ها روی آوردند، مسألة تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد و پس از آن، اصطلاح «آزادی بدون قید و شرط زنان» طرفدارانی پیدا كرد. فعالیت ها آغاز شدند و توسعه پیدا كردند و همة كشور ها را در بر گرفتند. (گروه مؤلفان، ص 2)

ویل دورانت در این خصوص می نویسد: «زیرا انقلاب صنعتی در درجة اول، موجب شد كه زن نیز صنعتی شود،‌ آن هم تا بدان پایه كه بر همه نامعلوم بود و هیچ كس خواب آن را هم ندیده بود. زنان كارگرانی ارزان تر بودند و كارفرمایان آنان را بر مردان سركش سنگین قیمت ترجیح می دادند. (ویل دورانت، ص 151)

آرام آرام گسترش نهضت صنعت در اروپا وسیلة آسان و ارزانی برای به اسارت درآوردن زنان گردید؛ چرا كه شرط حضور زنان در بازار كار برابری آن ها با مردان بود و در نتیجه به تحلیل رفتن ارزش های واقعی زن منجر گردید.

 

6) جنگ جهانی دوم

جنگ همواره آثار منفی خود را دارد، ولی نفس جنگ همیشه منفی نیست؛ زیرا اگر جنگ به منظور كشورگشایی و تجاوز به خاك دیگران نباشد، ‌بلكه برای دفاع از ناموس، ‌وطن، ‌مذهب و مانند آن باشد، معقول و منطقی است. جنگ جهانی دوم به دلیل بزرگی و گستردگی اش، آثار منفی فراوانی بر جای گذاشت. آثار شوم و عوارض وحشتناك آن تنها به تخریب منابع اقتصادی و توان مالی كشور های درگیر خلاصه نگردیدند، بلكه به خاطر كشته شدن افراد و متلاشی شدن خانواده ها، ضربه های سنگینی بر عرصه های اجتماعی و فرهنگی وارد گردیدند،  ارزش های اخلاقی به كلی فروپاشیدند و در مقابل بی بند و باری و فساد اخلاقی ترویج یافت.

از این رو برخی می گویند: «جنگ بین المللی دوم روابط خانوادگی را متلاشی كرد. این جنگ ارزش های سنتی و مذهبی و مراسم و رسوم و اخلاق و معنویت اجتماعی را در هم ریخت.» (آشتیانی، پیشین، ص 183)

 

7) گسترش بازار مصرف

صرف توجه به مادیات و زندگی دنیا و نادیده گرفتن ارزش های معنوی،‌ استعمارگران را بر آن داشت تا از هر طریق برای رسیدن به آن تلاش كنند. در این رهگذر برای دستیابی به منابع اقتصادی بزرگ، زنان را بهترین وسیله یافتند و از وجود برهنة آن ها برای تبلیغ كالا های خود بهره می گرفتند و همواره برهنگی را تشویق می كردند و تبلیغات وسیعی علیه حجاب می نمودند. همین امر موجب گردید كه فرهنگ بی حجابی سیر صعودی به خود بگیرد و آرام آرام بی حجابی به شكل یك فرهنگ درآید.

گسترش فرهنگ اسلامی و روی آوردن به شخصیت والای انسانی، بهترین راه برای جلوگیری از فرهنگ برهنگی و تبلیغات مسموم آن و بازگشت زنان به سوی عفت و پاكدامنی است. ارمغان فرهنگ بی حجابی فقط سستی نظام خانواده، تحقیر شخصیت زن و امراض روحی و روانی است.

یكی از اندیشمندان می گوید: «غرب برای تسلط بر كشور های مسلمان، به این دستور قدیمی كه “زن را در دست بگیریم، همه چیز به دنبال آن خواهد آمد”، عمل كرده است. كشفیات جدید جامعه شناسان فقط كاری كه كرده، به این فرمول قدیمی روش خاص عملی بخشیده است.» (قانون، ص 36)

استعمار با تكیه بر پیشرفت های علمی ـ صنعتی خود یا فرهنگ تجدد و مصرف و فساد را به جای آموزش مبانی تكنولوژیكی و علوم قالب می كند یا همراه وسایل صنعتی به انتشار فرهنگ خود دست می زند. (آشتیانی، پیشین، ص 183)

 

8) تقلید

بدون شك تقلید كوركورانه در هر چیزی زیانبار است. یك ملت زمانی رو به سعادت می رود كه واقع بینانه و سنجیده عمل كند. این كه به صرف دیدن برهنگی در زنان غیر مسلمان و نحوة لباس پوشیدن آن ها، زنان ما تحت تأثیر قرار بگیرند و از آن ها الگو برداری كنند،‌ در شأن یك زن مسلمان نیست. زنان مسلمان باید متوجه باشند كه فرهنگ اسلامی غنی ترین فرهنگ ها و مطابق با فطرت انسان ها است. از این رو ما مجاز به الگو برداری از دیگران نیستیم.

 

9) غلبه بر هوای نفس

برخی به دلایل مختلف، از جمله نداشتن زمینة تربیتی سالم در خانواده و یا اجتماع، دچار بحران درونی و متأثر از هوا های نفسانی خود گردیده اند. رعایت نكردن حجاب خود از وسوسه های شیطان است. زن اگر در مقابل هوا های نفسانی خود مقاومت كند، هیچ وقت با بدن عریان در معرض دید همگان قرار نمی گیرد. زنی كه حاضر است زیبایی خود را در معرض دید عموم قرار دهد،‌ به خیال خود به یك اقناع نسبی رسیده و در بعضی موارد از كار خود دفاع نیز می كند و به بهانة این كه حجاب مانع تمدن است،‌ الگو های دروغین را كه خود اسیر آن ها گشته، به صورت یك واقعیت نشان می دهد. (همان)

 

10) نادیده گرفتن ارزش ها

روی آوردن زنان به بی حجابی و بدحجابی به مفهوم نادیده گرفتن ارزش های ذاتی و شخصیت زن است. زنان اگر پایبند به ارزش های اصیل انسانی خود باشند، هیچ گاه زیر بار فرهنگ برهنگی نمی روند.

حضرت علی علیه السلام یكی از راه های حفظ حرمت زن را در رعایت حجاب می داند: «به وسیلة حجاب، نظرگاه های زن را مهار كن؛ چرا كه رعایت دقیق حجاب و پوشش، حیات زن را سالم تر و پاك تر و استوار تر نگاه خواهد داشت.» (مهریزی، پیشین، ص 160)

كس  غنچة  نهفتة  در  برگ  را  نچید

از بی حجابی است اگر عمر گل كم است

در جای دیگر حضرت علی علیه السلام زنان بد حجاب و بی حجاب را بیرون رفتگان از دین، شهوت پرست و اهل دوزخ می دانند: «در آخر الزمان، كه بد ترین زمان ها است، جمعی از زنان پوشیده ای كه برهنه اند (لباس دارند اما آن قدر نازك است كه گویا نپوشیده اند) و از خانه با خودآرایی بیرون می آیند، اینان از دین بیرون رفته اند و در فتنه وارد شوندگان و به سوی شهوات تمایل دارندگان و به كوی لذات نفسانی شتابان و حرام ها را حلال دانندگان و در دوزخ به عذاب ابدی گرفتارانند.» (عاملی، ص 19)

 

12) چشم و هم چشمی

از دیگر عوامل بدحجابی زنان و دختران جامعة امروزی چشم و هم چشمی در جامعه است؛ گویا بدحجابی را علت پیشرفت و سربلندی زن و خانواده در میان اقوام و دوستان می دانند و همواره خود را با دیگران مقایسه می كنند. البته رقابت سازنده در امور علمی و معنوی از زمینه های رشد انسان است و در فرهنگ اسلامی جایگاه خاصی دارد اما رقابت ناسالم از نظر اسلامی مردود است و ارزشی ندارد؛ قرآن می فرماید:

«لاتمدنّ عینیك الی ما متعنا به ازواجاً منهم»

«هرگز چشم خود را به نعمت های مادی كه به گروه هایی از آن ها داده ایم میفكن.»

بسیارند زنان و دخترانی كه می خواهند در امور مادی یا بر تر از دوستان و اقوام خود باشند و از این رو به بهانه هایی چون دست و پاگیر بودن حجاب برای كار و تلاش، یا جذب خواستگار و … به پیروی از هوس های نفسانی پرداخته،‌ زیبایی های خود را آشكار كرده، به تدریج بدحجاب می گردند.

 

13) ضعف غیرت مردان

تأثیر متقابل زن و مرد در روابط خانوادگی و در سرنوشت فرزندانشان از اصول غیر قابل انكار در تربیت اجتماعی اسلام است؛ مرد و زن از یك سو می توانند با همكاری های متقابل در اصلاح یكدیگر بكوشند و ضعف ها را جبران نمایند و به مصداق «تواصوا بالحق» یكدیگر را به حق و راستی توصیه نمایند و از سوی دیگر آن ها به عنوان ولی و مربی نسبت به فرزندانشان مسؤولیت جدی تری در شكل دادن هویت اخلاقی آنان دارند.

در مسألة حجاب كه مسألة كنونی ما است، گرچه مرد و زن هر كدام تكلیف مختص به خود را دارند اما از آن رو كه به مصداق «الرجال قوامون علی النساء» (مردان را بر زنان تسلط و نگهبانی است) مرد در زندگی زن، نقش قیومیت دارد؛‌ مسؤولیت او در پاسداری از عفاف زن جدی تر مطرح می گردد لذا در روایات اسلامی از غیرت و مسؤولیت مرد در معاشرت ها و رفت و آمد و نوع پوشش همسر و دختران نمونه های بسیاری به چشم می خورد؛ پیامبر اكرم (ص) فرمود: «ان الغیرة من الایمان» غیرت نشانة ایمان است.

در زمینة غیرت ناموسی، پیامبر اكرم (ص) می فرماید: «اذا لم یغیر الرجل فهو منكوس القلب» (مردی كه غیرت ندارد، قلبش واژگونه و مسخ شده است.)

بی غیرتی ویژة كسانی است كه به مسخ ارزش های انسانی دچار گشته، فطرت اخلاقی را از دست داده و مستوجب لعنت و نفرین خدا گشته اند؛ اینان از جلب نظر مردان اجنبی به نوامیس خود ابا و امتناعی ندارند و حتی خود به فساد آنان دامن می زنند. برعكس افرادی كه با خودخواهی ها و شهوات نفسانی مبارزه می كنند و ریشه های حرص و آز و طمع و ماده پرستی را در وجود خود نابود می كنند، به تمام معنا انسان و انسان دوست می گردند و خود را وقف خدمت به خلق می كنند و حس خدمت به نوع در آنان بیدار می شود، چنین اشخاصی غیرتمند و نسبت به دختران و همسر خود حساس تر می گردند.

 

برخی از آثار سوء بدحجابی

بدحجابی دارای آثار گوناگون در جامعه است كه در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود:

 

1) اختلالات روانی

یكی از پیامد های سوء و ناگوار بدحجابی و ابتذال در پوش ایجاد اختلالات روانی در فرد می باشد. بعضی از زنان بر اساس نیاز ذاتی و فطری خود برای جلب رضایت محیط به خودآرایی و جلوه گری پرداخته، فكر و اندیشة خود را خواسته یا ناخواسته در بعد تمایلات و تخیلات پوچ محدود می كنند. پوشش ناقص زن در جامعه فشار های جبران ناپذیری بر روان، اعصاب و شخصیت او وارد می سازد چرا كه او در این حالت خود را در معرض پاسخ گویی به تهاجم نظر ها و افكار مختلف می بیند و از محقق ساختن شخصیت خود عاجز می ماند در این صورت یا به سوی بی تفاوتی و بی قیدی كشیده می شود و یا به تخیلات و اعمال نامناسب دست می زند كه در هر دو صورت خود و اطرافیانش را از نظر روانی، عقلانی و فرهنگی در معرض سقوط قرار می دهد.

 

2) افت تحصیلی و آموزشی

یكی دیگر از پیامد های سوء بدحجابی و یكی از نمونه های بارز ركود فعالیت ها، افت تحصیلی و آموزشی در میان دانش آموزان و دانش جویان دختر و پسر است. بدحجابی مشغولیت فكری دختران محصل را بیشتر می كند؛ آنان را به سوی شناخت مدل های گوناگون آرایش موی سر و تقلید از مد های متنوع سوق می دهد. آنان وقت زیادی از فرصت های مطالعه را مصروف آرایش ها و آراستگی های سر و صورت و لباس می نمایند؛ مقدار زیادی از وقت آنان نیز به سخن گفتن دربارة این گونه امور و طریقة دسترسی به لوازم آرایش می گذرد و به جای پرداختن به مباحث درسی به نوع آرایش مو و غیره می پردازند. از سویی دیگر پسران دانشجو كه دوران بحران جنسی را سپری می كنند ممكن است به اشتیاق دیدن روی چنان دختری درس و مطالعه را رها كرده، ساعت ها پس از دیدار در اندیشه فرو روند كه زیانبار و خطرناك است؛ ‌آن گاه كه دیدار، ‌مكاتبه ها و دوستی ها را نیز در پی داشته باشد.

 

3) تحمل آزار جنسی

یكی از آثار بدحجابی، آزار و اذیت زنان به وسیلة مردان بدكار است؛ جوانان هرزه با دیدن سر و وضع نامناسب زنان آنان را دنبال كرده و آزار می دهند. چه بسیار دختران و زنان جوان از برخورد افراد نااهل كه بر سر راه آن ها می نشینند و با مزاح و سخنان ناروا آن ها را آزار می دهند و مزاحم آنان می شوند، متنفر هستند و این جوانان هرزه را مانع آزادی و فعالیت های خویش می دانند. در موارد زیادی دختران مورد آزار جنسی مردان نااهل قرار می گیرند كه ضرر و زیانش یك عمر گریبانگیر آن ها است. از آن جا كه پیامبر (ص) و خانوادة او الگوی زنان مسلمان می باشند، آیة قرآن خطاب به پیامبر (ص) می فرماید:

یا ایها النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلایؤذین و كان الله غفوراً‌رحیماً (احزاب ـ 59)

ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو خویشتن را با چادر فروپوشند كه این كار برای این كه آن ها شناخته شوند تا از تعرض  و جسارت آزار نكشند برای آنان بسیار بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

 

4) سقوط ارزش زن

بدحجابی مقدمة بی بند و باری و زمینه ساز لذت های شهوانی نامشروع است؛ اگر دختری از حجاب بی بهره باشد،‌ هر گونه توجهی به او جنبة ‌شهوانی دارد در نتیجه ارزش های راستین او فراموش می گردد؛ به همین جهت تا زمانی كه جاذبة ظاهری دارد مورد توجه است و این جاذبه از بین می رود، احساس غربت، پوچی و پشیمانی می كند.

 

5) بی علاقگی به ازدواج

در جامعه ای كه بی بند و باری در پوشش و به تبع آن بی بند و باری جنسی رواج دارد، بسیاری از لذت های جنسی كه عامل گرایش به ازدواج است به راحتی در دسترس افراد قرار می گیرد و این امر از میزان علاقه و گرایش به ازدواج در افراد می كاهد. بعضی از لذت های جسمی، سمعی، بصری و احیاناً لمسی كه باید در نهان خانة زناشویی با انتظار و زحمت به دست آید، بی حجابی و بد حجابی آن را آسان، رایگان و همه جایی می سازد و از اهمیت ازدواج و شوق زناشویی می كاهد. (جزوة تربیت مربی اخلاق مؤسسة امام خمینی، صص 19 ـ 28)

استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه چنین می نگارد: «… علت این كه جوانان امروز از ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد می شود جواب می دهند كه حالا زود است، ما هنوز بچه ایم یا به عناوین دیگر از زیر آن شانه خالی می كنند همین است؛ حال آن كه در قدیم یكی از شیرین ترین آرزو های جوانان ازدواج بود. جوانان پیش از آن كه به بركت دنیای اروپا كالای زن این همه ارزان و فرواوان گردد، شب زفاف را كم از تخت پادشاهی نمی دانستند. ازدواج در قدیم پس از یك دوران انتظار و آرزومندی انجام می گرفت و به همین دلیل زوجین یكدیگر را عامل نیك بختی و سعادت خود می دانستند ولی امروزه به دلیل كامجویی های نامشروع در سطحی وسیع دلیلی بر آن اشتیاق ها وجود ندارد. (مطهری، صص 89 ـ90)

 

نتیجه گیری

آن چه به تحریر درآمد نگاهی مختصر به پدیدة بدحجابی و برخی آثار سوء آن بود و مسلماً‌ هدف بی توجهی برخی به حجاب و نادیده گرفتن آن به منظور دست یابی به منافع بزرگ مالی است زیرا زنان عریان را كم هزینه ترین و سهل ترین وسیلة تبلیغاتی برای وصول به آن هدف می دانند و بدون شك برای این منظور از هیچ كوششی دریغ نمی كنند و در نهایت این كه از نظر ما رعایت حجاب همانند شخصیت طلبی و عفت خواهی بازگشت به فطرت اصیل انسانی می كند؛ از این رو ما معتقدیم رعایت حجاب ارزش گذاشتن به زن و نوعی تكریم به اوست نه دلیل بر نقص وجود او؛ زن با رعایت حجاب از آلودگی مصون می ماند زیرا زمینة هر گونه سوء استفاده از او منتفی می گردد.

 

ریشه‌های اجتماعی «بدحجابی»

«بدحجابی» را از دو جهت می‌توان نوعی ناهنجاری یا کج‌روی اجتماعی به شمار آورد و بر مبنای نظریات مطرح در جامعه‌شناسی انحرافات به تحلیل و تبیین آن پرداخت. از یک سو، «بدحجابی» خلاف بین اعتقادات مذهبی و دینی قشر قابل توجهی از متدینین کشورمان است و از این جهت، به دلیل نقض هنجارهای اخلاقی و دینیِ این قشر، نوعی ناهنجاری و کج‌رفتاری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، «بدحجابی»، نقض قوانین موضوعه‌ی کشورمان است که به طور مشخص در ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این شاخصه، اهمیت به‌سزایی در تعیین رفتارهای نابهنجار دارد. چرا که مهم‌ترین و اولین عامل در تعیین کج‌رفتاری‌های اجتماعی، نقض قوانین به عنوان قوی‌ترین هنجارهای هر جامعه، می‌باشد

تا یك دهه پس از انقلاب مردم در تب و تاب جنگ و انقلاب بودند و روحیه انقلابی در سطح توده ها مانع از هرگونه تخطی از هنجارهای پذیرفته شده انقلاب می شد. اما به تدریج با آغاز روند صنعتی شدن كشور تكنوكرات ها جانی تازه گرفتند و چرخ اقتصاد موجب پدید آمدن طیف مرفهین در جامعه شد. این افراد غالبا به دلیل تباین با توده ها همواره درصدد منفك ساختن خویش از ارزش های حاكم بودند ضمن آنكه

بستر های الگوهای اشرافی زندگی نیز در میان این طیف وجود داشت. همین امر نیز به تدریج موجب شد تا این افراد درصدد آزادی های هر چه بیشتر در جامعه باشند. غالبا طرز رفتار و پوشش این افراد نیز مورد تقلید سایرین قرار می گرفت چرا كه آنان در حكم شخصیت های انتقالی ( Transitional Personality ) بودند و به عبارتی نبض حركت جامعه را در دست داشتند.از سوی دیگر با پایان دوران جنگ و آغاز دوران سازندگی و عبور از جو التهاب در جامعه به تدریج قشر تازه ای در جامعه پدید آمد كه تفكرات بازتری نسبت به طرز زندگی داشت. اگر چه این طیف همچنان به ارزش های مذهبی پایبند بود – چرا كه این طیف خود از دل توده ها بیرون آمد- اما این افراد دوست داشتند كه راحت تر زندگی كنند. برخی نام این طبقه را طبقه متوسط جدید می نامند.بسیاری معتقدند طبقه متوسط جدید لایه ای اجتماعی است كه به تدریج بر اساس ایجاد تغییرات در نظام های سیاسی پدید می آید. به عبارت بهتر با بسط و گسترش فرهنگ سیاسی جدید و رواج پارلمانتاریسم لایه ای اجتماعی پدید می آید كه مهمترین مشخصه آن گرایشات روشنفكری ، تمایز و تباین نسبت به توده ها و تلاش برای رسیدن به آرمان های لیبرالیسم است. هر چند هنوز اتفاق نظر قطعی بین هیچ یك از جامعه شناسان درباره مفهوم طبقه متوسط جدید وجود ندارد اما برخی نیز شكل گیری این طبقه را در پیوند مستمر با رشد روزافزون شهرنشینی در جوامع توجیه می كنند.از همین رو این طیف نیز به سمت گرایشات غربی حركت كرد و به نحوی دنباله طبقه تكنوكرات در كشور شد.از سوی دیگر فعل و انفعالات در لایه های اجتماعی همزمان با دوره اصلاحات در كشور تقویت شد. تغییر در بخشی از علایق و سلیقه ها موجب سر كار آمدن جریانی در كشور شد كه اساسا هدفی جز تقویت چنین فرهنگ و باوری را در دستور كار نداشت.در واقع دوران اصلاحات و سیاست های فرهنگی اجتماعی دوم خرداد تاثیر چشمگیری بر رشد سریع ارزش ها و باورهای نزدیك به غرب در كشور داشت. سیاست های باز دوم خردادی ها اجازه ورود پوشش های تازه به جامعه را داد و در برخی اوقات خود به تقویت و تشجیع ارزش های سكولار در كشور پرداخت. نتیجه چنین سیاستی موجب شد تا تنها در حدود 8 سال طیف تكنوكرات به راحتی پوشش و رفتار اجتماعی در زمان طاغوت را دوباره بازسازی كنند.

 

111

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 تیر 1396 01:35 ق.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your website offered us with helpful information to work
on. You have done an impressive task and our entire community
can be thankful to you.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:41 ب.ظ
Ahaa, its fastidious conversation on the topic of this article
here at this web site, I have read all that, so
at this time me also commenting here.
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:59 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to
safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
recommendations?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : راه خدا
مطالب اخیر
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
ایا از مطالب درج شده رضایت دارید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

محمد حسن زاده نبی جان

کمک به سازمان خیریه محک

مشاهده و دریافت کد

مهدویت امام زمان (عج)